آشنایی با

ژنتیک

ژن‌ها از DNA تشکیل شده‌اند و عامل زیربنایی وراثت هستند. هر فرد دو کپی از هر ژن دارد که یک کپی را از پدر و کپی دیگر را از مادر به ارث برده است. بیشتر ژن‌ها در بین مردم یکسانند و تنها اندکی از آن‌ها متفاوت هستند که باعث تفاوت بین افراد می‌شود.

icon About

بیماری‌های ژنتیکی

بیماری‌های ژنتیکی زمانی اتفاق می‌افتند که جهش، ژن‌ها یا کروموزوم‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. فردی که با یک اختلال ژنتیکی زندگی می‌کند، ممکن است نیازهای پزشکی مداوم داشته باشد.

سندرم داون بیماری است که در آن کودک با یک کروموزوم اضافی متولد شده و باعث تأخیر در رشد کودک می‌شود.

تالاسمی، بیماری ژنتیکی است که در آن، بدن شکل غیر‌طبیعی هموگلوبین را تولید کرده و باعث کم‌خونی می‌شود.