آشنایی با

ارتوپدی

سیستم حرکتی شامل استخوان‌ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت‌هایی است که در اندام‌های حرکتی وجود دارند. در ارتوپدی علاوه بر جراحی، هر بیماری که به نحوی بر سیستم حرکتی بدن انسان، تأثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. دست‌ها، پاها، کمر، گردن، لگن و دردهای این مناطق، محدودیت‌های حرکتی و تغییر شکل اندام‌ها، همه در دایره فعالیت ارتوپدی است.

icon About

‌مشکلات ارتوپدی

مشکلات ارتوپدی در بین کودکان بسیار رایج هستند و ممکن است مادرزادی، اکتسابی یا مربوط به رشد کودک بوده و منشأ عفونی، تغذیه‌ای، عصبی، عضلانی، و روانی داشته باشند.

پا‌ی پرانتزی نوعی بیماری است که پا‌های کودک از زانو به سمت بیرون متمایل شده و از هم فاصله می‌گیرند.

پا‌ی ضربدری نوعی بیماری است که زانوها به سمت داخل کج شده، ولی پاشنه‌ها با فاصله از هم قرار می‌گیرند.

دررفتگی لگن

دررفتگی لگن زمانی اتفاق می‌افتد که کودک با لگنِ جا‌بجا متولد شود، این جابجایی با رشد کودک شدت می‌یابد.

پاچنبری

پاچنبری نوعی ناهنجاری تولدِ رایج است که استخوان‌ها و ماهیچه‌های پا‌های کودکان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

صافی کف پا

پا‌های صاف، قوس ندارند و وسط پا با زمین تماس پیدا می‌کند. معمولاً با رشد کودک، قوس رشد می‌کند.

سینه‌کبوتری

در بیماری سینه‌کبوتری، غضروفِ بین دنده‌ها و جناغ سینه بیش‌از‌حد رشد می‌کند و باعث بیرون‌زدگی قفسه‌سینه می‌شود.

پلی‌داکتیلی

پلی‌داکتیلی یعنی داشتن انگشت اضافی در دست یا پا، که می‌تواند روی یک دست یا هر دو دست و پا‌ها باشد.

سین‌داکتیلی

سین‌داکتیلی عارضه‌ای مادرزادی است که کودک با یک یا چند انگشت دست یا پای متصل‌به‌هم متولد می‌شود.