آشنایی با

دستگاه ادراری

بدن نیاز­‌های خود را از طریق تبدیل غذا به انرژی به دست می‌آورد. سپس مواد زائد، در خون و روده باقی‌ می‌مانند. دستگاه ادراری با دفع مواد زائد، همه چیز را در تعادل نگه می‌دارد. این سیستم، خون را تصفیه می‌کند و آب و مواد سمی را از طریق مجرا‌ها و لوله‌‌ها به شکل ادرار دفع می‌کند. سیستم ادراری شامل کلیه‌ها، حالب‌ها، مثانه و مجرای ادرار است.

icon About

بیماری‌های دستگاه ادراری در کودکان

امروزه شاهد افزایش بیماری‌های دستگاه ادراری در کودکان هستیم که تأثیر عمیقی بر زندگی آنها و خانواده‌شان دارد. اختلال‌های مثانه از شب‌ادراری گرفته تا سرطان مثانه را مشمول می‌شوند.

عفونت ادراری، نوعی عفونت باکتریایی است که در صورت درمان نشدن، می‌تواند منجر به درد و عوارض در کودک شود.

شب‌ادراری یا بستر-ادراری زمانی اتفاق می‌افتد که کودک نمی‌تواند پس از به‌خواب‌رفتن، ادرار خود را نگه‌دارد.

سنگ کلیه

سنگ کلیه، مواد معدنی است که در داخل کلیه‌ها به کریستال تبدیل شده‌ و وارد مجرا‌های ادراری شده‌اند.