آشنایی با

دستگاه عصبی

سیستم عصبی هر چیزی را که انجام می‌دهید، مانند نفس کشیدن، راه رفتن، غذا خوردن و حتی فکر و احساس شما را کنترل می‌کند و شامل مغز، نخاع و اعصاب کل بدن است. مغز، مرکز کنترل و نخاع، بزرگراه اصلی از مغز به بدن و بالعکس است. اعصاب، پیام‌ها را از بدن به مغز و از مغز به بدن حمل می‌کنند تا مغز آن‌ها را تفسیر کرده و دستور واکنش مناسب را بدهد.

icon About

بیماری‌های عصبی روانی

اصطلاح «بیماری‌های عصبی-روانی» مربوط به بیماری‌هایی است که به دلیل اختلال در بخشی از مغز یا سیستم عصبی اتفاق می‌افتد و باعث علائم فیزیکی و روانی می‌شود.

اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی نوعی اختلال عصبی تکاملی است که رشد و عملکرد سیستم عصبی در آن متفاوت است.

اوتیسم، نوعی اختلال عصبی تکاملی است که کودک در ارتباط با دیگران، درک و بیان ارتباطات، به مشکل برمی‌خورد.

تغییر در فعالیت‌های اجتماعی، علایق و انجام تکالیف مدرسه‌ی کودک ممکن است نشان دهنده‌ی افسردگی باشد.

اضطراب

زمانی که کودک نمی‌تواند از پس ترس‌ها و نگرانی‌های خود برآید احتمال دارد دچار اختلال اضطراب شود.